Om verksamheten

Bild av en pojke som sitter på en lina bredvid flera färgglada fåglar.

Musikförskolan Änglastämman startades 1990 i Tannefors. År 2004 flyttades verksamheten till våra nuvarande lokaler på Linnégatan.

Förskolan drivs som en ideell förening av de familjer som har sina barn på förskolan. Det innebär att föräldrarna är med och påverkar hur barnens förskola ska se ut genom styrelseuppdrag, årsmöten och kontinuerlig aktiv delaktighet.  

Det är viktigt för oss att alla barn känner sig trygga och blir mötta utifrån deras behov och förutsättningar. Vi vill verka för ett nära och förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och pedagoger.  Vi främjar barnens lärande på ett roligt och lustfyllt sätt där vi tillvaratar barnens nyfikenhet, glädje, lust att leka, upptäcka och lära. Musiken används som ett pedagogiskt verktyg där vi inspirerar barnen att utveckla fantasi, språk, motorik och gemenskap.

Lärkan & Svalan

Änglastämman har 27 barn mellan 1 och 6 år uppdelat på två avdelningar. På Lärkan (1-2 år) har vi 10 barn, och på Svalan (3-5) har vi 17 barn.

Änglastämman har en egen kö som man kan anmäla sig till här på hemsidan. Vi följer både kommunens köregler och avgiftssystem.

Attitydundersökning

Som ett led i förskolans utvecklingsarbete genomförs varje år en attitydundersökning av våra vårdnadshavare. Syftet är att uppmärksamma vad som är bra och mindre bra och vad vi kan utveckla vidare. Se gärna vårt senaste resultat:

Min kommunikation med förskolan

⬆︎
6,71 av 7 möjliga
Kommunen: 6,02

Mitt barns välbefinnande i förskolan

⬆︎
6,78 av 7 möjliga
Kommunen: 6,35

Mitt barns lärande i förskolan

⬆︎
6,44 av 7 möjliga
Kommunen: 5,79

Min helhetsbedömning av förskolan

⬆︎
6,91 av 7 möjliga
Kommunen: 6,19